POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: klinika-formy.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: CONSULTING ONLINE LTD z siedzibą w Suite 18 Equity Chambers, 249, Newfoundland Drive, Poole, England, BH15 1YE
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@klinika-formy.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: dhosting

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • banki
  • operatorzy płatności
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

10. Rodo

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

11. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, dostępnym na stronie internetowej www.klinika-foemy.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Ponadto, w niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności: 

1) w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora, 

2) w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego, 

3) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora, 

4) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora, 

5) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, 

6) w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). 

W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody. 

Regulamin korzystania z usług serwisu klinika-formy.pl

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), z uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

 

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Cennik – wykaz świadczonych usług dostępny pod adresem akopszostak.com wraz
z obowiązującymi aktualnie opłatami, przy czym ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich;

2) Opłata – kwota wynagrodzenia należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przeprowadzonych badań i informacji uzyskanych od Klienta;

3) Usługodawca – należy przez to rozumieć “CONSULTING ONLINE LTD”, prowadzony przez Kamil Owsianik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suite 18 Equity Chambers, 249 Newfoundland Drive, Poole, Anglia, BH15 1YE, wysokość kapitału zakładowego 100 gbp, kapitał w pełni opłacony, adres e-mail: kontakt@klinika-formy.pl;

4) Podopieczny / Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia, poczytalna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w systemie rejestracji podopiecznych i korzystająca z usług Usługodawcy;

5) Podopieczny niepełnoletni / Klient niepełnoletni, nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub/i nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystająca z usług Usługodawcy za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego, wyznaczonego kuratora lub innej osoby lub instytucji wyznaczonej do opieki nad podopiecznym;

6) System Rejestracji Klientów – elektroniczna lub/i kartotekowa baza danych stworzona na potrzeby funkcjonowania Usługodawcy, zawierająca dane teleadresowe podopiecznych, dane osobowe, informacje na temat stanu zdrowia i wyników oraz pomiarów dotyczących podopiecznych, a także plan wizyt i/lub konsultacji, zalecenia dietetyczne i/lub treningowe, informacje o opłatach i inne;

7) Usługa – (czas aktywności do 40 dni następujących po sobie) konsultacja dietetyczna i/lub treningowa, obejmująca szczegółowy wywiad żywieniowo – zdrowotny oraz ustalenie danych antropometrycznych, m.in. wysokości ciała, obwodów, masy ciała oraz udzielenie porad żywieniowych i/lub treningowych, zleceniu i opracowywaniu odpowiednich planów treningowych, uwzględniających m. in. możliwości zdrowotne, cele treningowe, stopień zaawansowania, rodzaj wykonywanych ćwiczeń itp. i/lub diet terapeutycznych, uwzględniających m. in. zapotrzebowanie energetyczne, stan zdrowia, alergie pokarmowe, przyjmowane leki itp., świadczona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularzy elektronicznych umieszczonych na portalu klinika-formy.pl. 

8) Pakiet usług – Pakiet obejmujący więcej niż jedną usługę, wykonywany po konsultacji lub wstępnym rozpoznaniu i zdiagnozowaniu Klienta.

9) Umowa – umowa cywilnoprawna o świadczenie usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie, według Cennika lub według indywidualnych ustaleń Klienta z upoważnionym pracownikiem/współpracownikiem/reprezentantem Usługodawcy;

10) Świadczenie podstawowe – wykonywane przez Usługodawcę za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, drogą elektroniczną, polegające na wymianie informacji pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Świadczenie podstawowe może obejmować badanie Klienta za pomocą sprzętu i aparatury medycznej posiadającej stosowne atesty, zgodne z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach i/lub diagnostykę Klienta na podstawie przedłożonych przez niego wyników badań krwi lub innych badań i/lub jadłospisu/suplementacji;

11) Świadczenie dodatkowe – wykonywane przez Usługodawcę za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, drogą elektroniczną, polegające na wymianie informacji pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, którego odpłatność i cena zostaną indywidualnie ustalone pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Świadczenie dodatkowe może obejmować badanie Klienta za pomocą sprzętu i aparatury medycznej posiadającej stosowne atesty, zgodne z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach;

12) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy:

13) Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie klinika-formy.pl, za pośrednictwem którego Klient zakłada swoje indywidualne konto, składa zamówienie na Usługę, dokonuje płatności za Usługę. Po wypełnieniu tych kroków Klient zostaje przekierowany do następnego kroku, tj. do wypełnienia Formularza wywiadu / Profilu Klienta;

14) Formularz wywiadu / Profil Klienta – formularz, który wypełnia Klient, zawierający dane osobowe Klienta, opis obecnego stanu zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli Klient takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego, innych dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach, przebytych chorobach i zabiegach, historię chorób i inne.

15) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym: klinika-formy.pl

16) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa w szczególności:

1) zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez „Consulting Online LTD” zwany w dalszej części Usługodawcą;

2) zasady rejestrowania zgłoszeń do Usługodawcy oraz procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń, zasady diagnozowania i terapii Klientów;

3) zasady przechowywania dokumentacji, przetwarzania, przechowywania, archiwizowania i usuwania danych osobowych Klientów;

4) warunki i procedury odstąpienia od umowy, zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Usługodawca (w tym jego pracownicy/współpracownicy) posiadają stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń i badań oraz dokładają wszelkich starań, aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami, a także poszanowaniem praw pacjenta, zasadami etyki i poufności.

2 a. Wykupiona Usługa jest aktywna przez okres  od 28 do 56  dni kalendarzowych, następujących po sobie, liczonych od chwili wysłania diety na adres e-mail klienta podany w formularzu elektronicznym.  

3. Usługodawca świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki sportowej oraz edukacji zdrowotnej, terapie indywidualne. Usługodawca świadczyć może również dodatkowo usługi takie jak: konsultacje treningowe, treningi personalne indywidualne, dla par i grupowe.

4. Oferta Usługodawcy zawiera pakiet planu żywieniowego i/lub pakiet treningowy rozumiany jako opieka dietetyczna i/lub trenerska. Ponadto Usługodawca może świadczyć również usługi dodatkowe tj.: konsultacje, pakiety dietetyczne, pakiety suplementacyjne,  obsługa mailowa.

5. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych online oraz drogą teleinformatyczną.

6. Konsultacje dokonywane przez Usługodawcę mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych oraz treningowych. Klient przyjmuje nadto do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Usługodawcę zawierają indywidualną interpretację danego stanu Klienta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Usługodawcy oraz na przeświadczeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, planów treningowych, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Usługodawcę. Klient przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Usługodawcę, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez Klienta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną Konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez Klienta nierzetelnych informacji.

10. Usługodawca może odmówić Klientowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

1) Zachodzi przypuszczenie, że Klient jest nieletni lub niepoczytalny;

2) Zachowanie klienta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie Klienta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Usługodawcy, pracowników/współpracowników Usługodawcy lub osób trzecich;

3) udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszało by prawa osób trzecich;

4) udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Klienta.

11. Wszyscy pracownicy/współpracownicy Usługodawcy, bez względu na ich status, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyli w związku ze świadczeniem usług pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

12. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Consulting Online LTD, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Consulting Online LTD.

13. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

14. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

15. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,

c. aktywne konto poczty e-mail.

16. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie: 

a. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail, 

b. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

17. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 17 niniejszego paragrafu.

18 Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.

19. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Procedura diagnostyczno-konsultacyjna oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich wykonywania

 1. Podstawową formą usługi jest konsultacja za pośrednictwem elektronicznych formularzy. Usługodawca zastrzega sobie możliwość świadczenia usług również w formie konsultacji on-line, konsultacji telefonicznej (z zastrzeżeniem, że o kontakcie telefonicznym decyduje zawsze Usługodawca) lub w formie elektronicznej – drogą e-mail lub/i komunikatorów internetowych – w zależności od sytuacji i zagadnienia. Usługodawca zastrzega możliwość wysłania do Klienta wiadomości mailowej ze wskazaniem zagadnienia i sposobu dalszego kontaktowania się Stron, tj. w formie korespondencji mailowej i/lub za pośrednictwem formularza elektronicznego. Powyższe dotyczy również wysyłania przez Klienta skanów wyników badań i innych informacji/danych dotyczących Klienta. Usługodawca zastrzega, że nie odpowiada na wiadomości mailowe bez wyraźnego uzgodnienia z Klientem takiej formy komunikacji.
 2. Usługodawca świadczy usługi związane z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługodawca świadczy usługi związane z opieką żywieniową oraz trenerską.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Klientowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
 4. Konsultacja Klienta z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego i polega na wypełnieniu przez Klienta rubryk określonymi informacjami i/lub na dalszym etapie jeśli to niezbędne, załączeniem wyników przeprowadzonych, aktualnych badań Klienta oraz udzieleniu odpowiedzi przez Usługodawcę na to zapytanie. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji stanowi usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest odpłatna. Łączny czas konsultacji drogą elektroniczną nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Klienta usługi. Przekroczenie wykupionego czasu będzie podlegało dodatkowym opłatom, naliczanym według Cennika. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami, znajdującymi się na stronie internetowej akopszostak.com, które mają za zadanie przygotować Klienta do wizyty w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę. Brak zapoznania się przez Klienta z opisanymi procedurami i brak przygotowania się do wizyty może spowodować konieczność przełożenia wizyty i obciążenia Klienta kosztami z tym związanymi.
 5. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Klienta w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, stanowią własność intelektualną Usługodawcy i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.
 6. Jeżeli usługodawca uzna za konieczne skontaktowanie się z klientem on-line, a klient wyrazi taką wolę skorzystania z usługi za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. skype, Messenger, whatsapp itp.) powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, umożliwiające dostęp do Internetu, odpowiednią jakość połączenia, wymiany informacji oraz posiadać niezbędne programy komputerowe umożliwiające odtwarzanie plików danego rodzaju w szczególności .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg etc.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych usług spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Klienta lub Usługodawcy, jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie Klienta lub Usługodawcy.
 8. Rozmowy telefoniczne przedstawicieli Usługodawcy z Klientami oraz połączenia za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. aplikacji WhatsApp czy Skype) mogą być nagrywane. W razie braku zgody Klienta na nagrywanie, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę przed wykupieniem usługi on-line.
 9. Usługa rozmowy telefonicznej Usługodawcy z Klientem polega na jednej rozmowie telefonicznej, która odbywa się po doręczeniu Klientowi Usługi w postaci diety na jego adres mailowy. Usługa rozmowy telefonicznej z Klientem inicjowana jest każdorazowo przez Usługodawcę jeżeli usługodawca uzna to za niezbędne do realizacji świadczenia. Usługodawca może odmówić realizacji usługi konsultacji telefonicznej, również bez podania przyczyny.
 10. Konsultacji nie stanowi zadanie pytania dotyczącego ceny usługi, danych firmy, kwalifikacji Usługodawcy oraz innych treści, mających charakter wyłącznie techniczny lub informacyjny i nie związanych z problemami dietetycznymi lub/i zdrowotnymi Klienta.
 11. Po wypełnieniu przez Klienta formularza i dokonania płatności, w terminie do 7 dni kalendarzowych Usługodawca przesyła droga elektroniczną (pocztą e-mail) zamówienie dotyczące diety, suplementacji, zaleceń, planu treningowego oraz innych wytycznych określonych dla Klienta. W ramach jednej konsultacji online Klient ma prawo do sformułowania jednego pytania ewentualnie opisania w sposób zwięzły problemu zdrowotnego, a w przypadkach uzasadnionych, po uzyskaniu akceptacji Usługodawcy sformułowania kilku pytań, tak aby Klient otrzymał wszelkie niezbędne informacje dotyczące zadanego zapytania i otrzymanej diety. W każdym przypadku o zakończeniu konsultacji decyduje Usługodawca.
 12. Klient po dokonaniu zakupu diety i uiszczeniu stosownej zapłaty zostanie przekierowany do strony z formularzem elektronicznym z wywiadem dietetycznym i/lub aktywności fizycznej oraz instrukcją jego szczegółowego wypełnienia. Informacje, których Klient w nim udziela powinny być zgodne z prawdą i szczegółowe. Klient chcący skorzystać z usługi zobowiązany jest opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Wypełniony plik wywiadu Klient zatwierdza w formularzu elektronicznym na stronie internetowej Usługodawcy. Na tej podstawie Usługodawca opracuje indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania i/lub plan treningowy wraz z możliwością omówienia poszczególnych ćwiczeń lub etapów treningowych. Jeżeli podane przez Klienta informacje są niewystarczające do wykonania usługi, Usługodawca może zwrócić się do Klienta z zaleceniem wykonania dodatkowych badań. 
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zalecenia przeprowadzenia przez Klienta dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami Usługodawca może zlecić dodatkowe badania: m.in. badania krwi – genetyczne, nietolerancji pokarmowych, badania przeciwciał dotyczących podejrzewanych chorób, analiza moczu i kału, włosa, badania w kierunku pasożytów, bakterii, grzybów. Wiązać się to może z dodatkowymi kosztami, których wysokość zależna jest od złożoności problemu, rodzaju, ilości i jakości badań, obowiązujących na rynku cen. W tym celu Usługodawca kontaktuje się mailowo z Klientem z opisem sytuacji, przyczyną kontaktu i sposobu dalszego kontaktowania się z Usługodawcą, tj. w formie odpowiedzi na maila lub za pośrednictwem formularza elektronicznego. Usługodawca zastrzega, że nie odpowiada na wiadomości mailowe bez wyraźnego uzgodnienia z Klientem takiej formy komunikacji.
 14. Usługodawca, w uzasadnionym przypadku może poinformować Klienta o konieczności wykonania badań lub badań dodatkowych. Usługodawca przekazuje wówczas Klientowi informację lub skierowanie do laboratorium jakie badania Klient powinien wykonać. Klient wykonuje badania na własny koszt, który zależny jest od zakresu, ilości badań, a także od innych czynników. Kopia skierowania lub informacja o zleconych wynikach pozostaje w Systemie Rejestracji Klientów.
 15. W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez Klienta lub niewykonania zleconych badań Usługodawca ma prawo zakończyć współpracę z Klientem. Opłaty pobrane od Klienta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotom.
 16. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na przeprowadzenie dodatkowych badań, a Usługodawca w związku z tym postanowi zakończyć współpracę po pierwszej konsultacji, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową. Opłata za wykonanie usługi w postaci konsultacji zakończonej z powodu braku zgody Klienta na dodatkowe badania nie podlega zwrotowi. Jeżeli Klient wykupił pakiet usług lub/i usługi dodatkowe, a brak zgody Klienta na dodatkowe badania uniemożliwia dalsze świadczenie usług wobec Klienta wówczas Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty za wykupiony pakiet pomniejszony o zrealizowaną konsultację lub/i usługę.
 17. Uzyskana za pośrednictwem usługi informacja nie może stanowić dla Klienta wyłącznej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej przez lekarza terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków, wykonywania określonej aktywności fizycznej itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Konsultacje i usługi świadczone przez Usługodawcę mają charakter opiniodawczy i wskazują na właściwe i zgodne z obowiązującymi normami zasady żywienia i/lub stosowania form wysiłku fizycznego.
 18. Wystąpienie przez Klienta z chęcią skorzystania z usług Usługodawcy wiąże się ze złożeniem zamówienia na stronie akopszostak.com i uiszczeniem opłaty za usługę. Brak uiszczenia opłaty za usługę spowoduje brak skutku w postaci zawarcia umowy i w konsekwencji niewykonania usługi lub/i wykonania związanych z usługą czynności.
 19. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Opieka dietetyczna i/lub trenerska jest procesem złożonym oraz długotrwałym, często podzielonym na etapy. Dieta oraz suplementacja nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania bez kontroli Usługodawcy, to samo dotyczy zaleconych planów treningowych. Zalecenia te są dostosowane do stanu Klienta zgodnie z wiedzą Usługodawcy z ostatniej konsultacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli Usługodawcy. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Klienta.
 20. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy wskazany w § 1 pkt 3);

§ 4 Opłaty i reklamacje

 1. Wszystkich Klientów obowiązuje Cennik umieszczony na stronie Usługodawcy pod adresem: klinika-formy.pl. Podane w nim ceny są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich lub innymi walutami jak EUR lub GBP wybranymi przez klienta na stronie. Klient, który uiścił opłatę za usługę, konsultację lub pakiet usług ma prawo do otrzymania rachunku lub innego stosownego dokumentu księgowego. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klienci korzystający z usług otrzymują usługę w postaci indywidualnie opracowanej diety na okres od 28 do 84 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wysłania Klientowi diety, na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu on-line,  w formie załącznika do wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę. W ramach usługi przewiduje się możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z Usługodawcą celem omówienia zagadnień związanych z otrzymaną dietą.
 3. Celem informacji wstępnej udzielonej przez Klienta w formularzu jest uzyskanie przez Usługodawcę niezbędnych informacji o Kliencie oraz zweryfikowanie sytuacji Klienta i ocena możliwości współpracy Klienta z Usługodawcą. 
 4. W przypadku zaakceptowania oferty i podjęcia decyzji przez Klienta o skorzystaniu z określonej usługi lub pakietu usług, Klient zobowiązany jest uiścić stosowną opłatę wynikającą z Cennika. Płatność wynagrodzenia odbywa się bezgotówkowo poprzez płatność kartą (VISA/Mastercard), BLIKi’iem, przelewem internetowym lub PayPal’em na rachunek bankowy Usługodawcy. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi wymaga utworzenia konta w Serwisie. 
 5. Dokonanie przez Klienta opłaty zgodnej z Cennikiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Zawierając umowę Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Informacja o wysokości ceny oraz akceptowalnych sposobach płatności za daną usługę dostępna jest w jego opisie w Serwisie przed złożeniem zamówienia. Płatność za usługę powinna nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 6. Klient wyraża zgodę na spełnienie przez Usługodawcę świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy) i jednocześnie oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że spełnienie świadczenia po wyrażeniu zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Przed złożeniem zamówienia na usługę, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności. Zawarcie i wykonanie umowy są uzależnione od wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wykonywania tego rodzaju umów i prawnie uzasadnionego interesu Stron umowy. 
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych, które dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci konsultacji e-mail wysyłanych w formie załącznika w formacie PDF, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, telefonicznie. W zakresie otrzymywania treści cyfrowych, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a co za tym idzie oświadcza, iż wie, że zgoda taka powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1) i 13) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., nr 287).
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że po przygotowaniu i przesłaniu diety na Profil Klienta lub email i messenger przez Usługodawcę uznaję się, iż usługa przygotowania i przekazania diety  została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 10.  Klient przyjmuje do wiadomości, że po skorzystaniu z oferty która jest w promocji, gdzie załączone są gratisy takie jak plany treningowe lub dodatkowe przepisy, ale usługa ułożenia planu indywidualnego nie została jeszcze spełniona, to może ubiegać się o zwrot kosztów wyłącznie za nie spełnioną usługę, od ceny odejmując koszt otrzymanych już na podany w zamówieniu e-mail materiałów, które są w promocji wyłącznie pod warunkiem skorzystania z współpracy. 
 11. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres/e-mail usługodawcy.

 

§ 5 Prawa autorskie

Materiały i treści przygotowywane przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

Zapisz się na listę oczekujących na RABAT!

Rozumiemy że nie udało Ci się skorzystać z aktualnego rabatu, ale aby kolejna promocji Ci nie umknęła, zapisz się na listę oczekujących na nowy kod rabatowy, jak tylko rozpocznie się nowa promocja, to od razu otrzymasz wiadomość na e-mail z informacją! :)

Zapisane! Sprawdź teraz pocztę aby się upewnić czy dochodzą wiadomości do Ciebie od nas, sprawdź też w spam.

Darmowa dieta Klasyczna

Odbierz diete testową BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

Na podany e-mail prześlemy kilka propozycji kalorycznych, diety klasycznej.

Dziękujemy! sprawdź teraz dokładnie pocztę (w tym spam)

Darmowa dieta Low Carb

Odbierz diete testową BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

Na podany e-mail prześlemy kilka propozycji kalorycznych, diety Low Carb.

Dziękujemy! sprawdź teraz dokładnie pocztę (w tym spam)

Darmowa dieta Bez laktozy

Odbierz diete testową BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

Na podany e-mail prześlemy kilka propozycji kalorycznych, diety bez laktozy.

Dziękujemy! sprawdź teraz dokładnie pocztę (w tym spam)

Darmowa dieta Bez glutenu

Odbierz diete testową BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

Na podany e-mail prześlemy kilka propozycji kalorycznych, diety bez glutenu.

Dziękujemy! sprawdź teraz dokładnie pocztę (w tym spam)

Darmowa dieta Bez mięsa

Odbierz diete testową BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

Na podany e-mail prześlemy kilka propozycji kalorycznych, diety bez mięsa.

Dziękujemy! sprawdź teraz dokładnie pocztę (w tym spam)

Odbierz Bon o wartości 50zł !

Podaj prawidłowy adres e-mail, na który możemy przesłać BON!

Na podany adres została wysłana wiadomość z potwierdzeniem, sprawdź też SPAM.

Odbierzna Messenger

Klikając ODBIERZ  otworzy się Czat z nami na Messenger, poinformuj nas tam że zgłaszasz się po dietę klikając ROZPOCZNIJ lub napisz wiadomość, a od razu ją otrzymasz - BEZ ZOBOWIĄZAŃ! :) 

Udało Ci się z powodzeniem zarejestrować!

Podaj e-mail

Podaj poprwany adres e-mail, na który możemy przesłać skuteczny poradnik PDF!

Udało Ci się z powodzeniem zarejestrować!

Zapis na webinar

Podaj poprawne dane aby się zapisać i odebrać darmową dietę.

Zapisane- sprawdź teraz swoją pocztę!

Pobierz dietę

Podaj poprawny adres e-mail

Ok sprawdź teraz swoją pocztę! (spam)